Sobona Play

Välkommen till Sobona Play! Här kan du ta del av webbsändningar, webbinarier och annat rörligt material - allt på en tid som passar dig.

Aktuellt

Stora värden med nationella yrkesprofiler och validering på Vakin

Det kommunala bolaget Vakin är engagerade i Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning och har varit med i utvecklingen av nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp samt återbruk.

Berättelsen om de kommunala företagen

För 150 år sedan började vi bygga för framtida generationer. Då som nu valde vi att blicka framåt. Se berättelsen om de kommunala företagen.

Framtidsworkshop

Framtidsworkshop med Jan Sturesson om hur omvärlden påverkar de kommunala företagen och vad som är viktigt att ta hänsyn till för att strategiskt kunna planera för er framgång.

Sortera efter kategori

Kommande

27 oktober 2021 | HR-dagen 2021
Framgångsfaktorer för värdeskapande HR – ett digitalt event.

9 november 2021 | Valideringskonferensen 2021
En digital heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling samt lyckade exempel så som återvinningsbranschens nationella valideringsprojekt.