Internationellt samarbete

SGI Europe – Sweden (f d CEEP Sverige) är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande SGI Europe-kommittéer och arbetsgrupper:

  • Social Affairs Board (arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor)
  • Macroeconomic Task Force (makroekonomiska frågor).

Den svenska SGI Europe-sektionen har en styrelse som består av 13 ledamöter som utses av medlemmarna. Sektionens kansli är förlagt till SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik. Niclas Lindahl, SKR, är sektionens president och Jeanette Grenfors, SKR, är sektionens korrespondent.

Styrelsens presidium
Joakim Larsson, SKR, ordförande
Ulf Olsson, SKR, förste vice ordförande
Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
Niclas Lindahl, SKR, president för SGI Europe – Sweden.
Styrelsens ledamöter
Joakim Larsson, SKR, ordförande
Ulf Olsson, SKR, förste vice ordförande
Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
Elisabeth Unell, SKR
Carina Wutzler, SKR
Robert Johansson, SKR
Leif Sandberg, SKR
Helena Proos, SKR
Kenneth Östberg, Sobona
Anders Stålby, Arbetsgivarverket
Victoria Lindström, Fastigo
Petter Skogar, KFO
Anna Dicander, Arbetsgivaralliansen.