Coronaviruset

Här har vi samlat information för dig som arbetsgivare kring coronaviruset, Covid-19.

Coronaviruset

Här har vi samlat viktig information för dig som arbetsgivare kring coronaviruset, Covid-19.


Hitta på sidan

Senaste nytt

Arbetsgivarinformation

Utvidgad överenskommelse om korttidsarbete/permittering

Den 26 mars enades Sobona med de fackliga organisationerna om en utvidgning av överenskommelsen om korttidspermittering till att omfatta samtliga Sobonas branscher. Det finns därmed möjlighet att teckna lokala avtal om korttidspermittering utifrån det centrala avtalet för de företag som har möjlighet att få det statliga stödet från Tillväxtverket.

Kontinuitetsplanering - bemanning vid omfattande personalfrånvaro

Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Personalförsörjningen kan snabbt bli en prioriterad fråga och riskbedömning, förberedelser och planering är av yttersta vikt för att hålla igång verksamheten.

Arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Personalförsörjningen kan snabbt bli en prioriterad fråga och riskbedömning, förberedelser och planering är av yttersta vikt för att hålla igång verksamheten.

Frågor och svar

I Arbetsgivarguiden har vi samlat frågor och svar gällande arbetsgivares ansvar
vid epidemi- eller pandemiutbrott. Observera att du behöver logga in för att ta del av korrekt information
utifrån de kollektivavtal som ditt företag tillämpar.

Mejla oss på kontakt@sobona.se om du är medlem men saknar inloggningsuppgifter.

Länkar

Kontakta oss

Vid frågor ska du i första hand kontakta din branschansvariga förhandlare.
Vardagar mellan 9-12 kan du även ringa vår servicetelefon.