Branscher

Sobonas medlemsföretag finns representerade inom 12 branscher/verksamhetsområden över hela landet. Vi är idag den största arbetsgivarorganisationen för kommunala företag och kommunalförbund.

Sobona levererar högkvalitativ arbetsgivarservice och verksamhetsanpassade kollektivavtal - tack vare vår bredd samt vårt nära samarbete med SKR stärker vi den affärsmässiga samhällsnyttan.